Онлайн презентации

 
 

ЕКОПАК България АД

Основната цел на ЕКОПАК е управлението на процесите по събиране, сортиране и рециклиране на декларирани от клиенти на организацията отпадъци от опаковки и постигане на задължителните цели по рециклиране и оползотворяване, заложени в Закона за управление на отпадъците.

 
Към онлайн презентацията

Опаковки от рециклирани материали

Полиграфически комплекс STOVI е съвременно, динамично развиващо се предприятие, един от лидерите на Полиграфическата индустрия в България.

 
Към онлайн презентацията

АЛОС - културна и социална среда за пълноценен живот в България.

АЛОС - създава образователни алтернативи за подготовка на артисти, формиране на публики и стимулиране на културен контекст. - насърчава връзки между артисти, културни мениджъри, НПО, институции и бизнес за поддържане на културни мрежи. - оптимизира неформалните образователни практики в сферата на изкуството за обучение на младежи и деца към запознаване с адекватни на съвремието изразни средства, форми и възможности за себеизява. - прилага средствата на изкуството за преодоляване на социалното изключване и обществена изолация на общности и хора в неравностойно социално положение.

 
Към онлайн презентацията

За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение