Онлайн презентации

 
 

Aкселератора за бизнес идеи за климата

Climate-KIC Accelerator е най-мащабната европейска предприемаческа инициатива, насочена към подпомагане развитието на стартиращи компании (early stage start-ups) с фокус чисти технологии и решения за справяне с климатичните промени.

 
Към онлайн презентацията

"Клийнтех България" финансира осем зелени проекта с до 15 хил. евро

"Клийнтех България" официално започна програмата си по акселератора Climate-KIC, която е европейска предприемаческа инициатива за подпомагане на развитието на стартиращи компании с фокус чисти технологии и решения за справяне с климатичните промени. От 22 кандидата "Клийнтех България" е избрала 8 екипа, които да продължат в следващата фаза. Проектите съществуват от максимум 3 години и ще получат финансов грант до 15 хил. евро, предоставяне на офис, менторство, достъп до европейска експертиза и възможност за подкрепа при следващи етапи на развитие. Идеите ще бъдат развивани на международно ниво, а акселераторът ще работи и през идните години.

 
Към онлайн презентацията

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” - УАСГ

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Енергийна ефективност в строителството” в образователно-квалификационна степен „Магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и проектанти по енергийна ефективност в строителството. С наближаването на срока, в който България съгласно задълженията си към ЕС ще трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия, все по-належаща става нуждата от специалисти, които са в състояние да гарантират потенциал за висока енергийна ефективност на проектираните сгради, включително и в най-ранните етапи от проектирането, чрез подходящите архитектурни и строителни мерки.

 
Към онлайн презентацията

РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ, ДИЗАЙН И 3D принтиране - SCRAB FAB V1.0

СКРАБ ФАБ е серия от работилници, хакатони и семинари посветени на преизползването и рециклирането на материали и машини. Инициативата се реализира в споделената работилница Smart Fab Lab с подкрепата на партньори и има образователен и експериментален характер.

 
Към онлайн презентацията

ЗЕМНОТО КЪЛБО - ФОНДАЦИЯ ТАЙМ

Основната ни цел е да използваме Подвижната класна стая “Земно кълбо” като едно мощно и практично средство за въвеждане на децата в идеите за устойчиво развитие и как да изградят една устойчива общност.

 
Към онлайн презентацията

Горичка И залесява

Ежегодни пролетни и есенни ЗАЛЕСЯВАНИЯ партньор: Инициативна група Витоша, всяка година,

 
Към онлайн презентацията

НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ - ПРОЕКТ НА АСЕКОБ

Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) е национална асоциация на професионалистите еколози от общинските администрации и други експерти, работещи в системата на управление на околната среда, местното самоуправление и екологични организации с нестопанска цел.

 
Към онлайн презентацията

За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение