Aкселератора за бизнес идеи за климата

 
 


Инициативата стартира през октомври 2016г. в гр. София и предлага интензивна тримесечна програма за българските предприемачи, по време на която да придобиват ключови умения за развиване и валидиране на бизнес идеята си, презентиране и водене на преговори с потенциални инвеститори и клиенти.

Чрез подкрепа до 15 000 евро, предоставяне на офис, менторство, достъп до топ-европейска експертиза и възможности за подкрепа за следващо етапи (later stage),  Акселераторът развива стартиращите компании и техните бизнес идеи  на международно ниво.

В програмата може да се включат:
-    стартиращи фирми в ранен стадий на развитие (до 3 години към момента на подаване на документи за участие), опериращи в сферата на чистите технологии;
-    иноватори с пазарна идея, в ранен стадий на развитие (без регистрирали фирма, но желаете да се развивате като предприемачи).
-    хора с революционна идея, свързана с нови технологии и със значителен благоприятен ефект върху климата в някоя от следните области: урбанизъм и преход към интелигентни градове, устойчиви производствени системи, води и използване на земята, финансови инструменти, свързани с климата; енергии и енергийна ефективност и нови бизнес модели.
Домакин на акселератора за България е Фондация ”Cleantech Bulgaria” – мрежа за чисти технологии, която работи в три основни направления: подпомагане на стартиращи компании чрез достъп до финансиране и развиване на ключови умения, иновации и наука, както и работа с общини и региони по развиване и надграждане на стратегии за подобряване на градската среда.


Видео

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове към тази презентация
 
 
Няма публикувани коментари все още

За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение