СЕН-ГОБЕН ИЗОВЕР - МУЛТИ-КОМФОРТНА КЪЩА - Стандарт за пасивни сгради с изключителен комфорт

 
 

МУЛТИ-КОМФОРТНАТА КЪЩА НА ИЗОВЕР


 
 


- произтича от концепцията за Пасивна къща;


 


- устойчива, като се отчитат екологичните, икономическите и социалните фактори;


 


- осигурява най-добрия топлинен комфорт и съответно икономия на енергия;


 


- предлага отличен звуков комфорт (според акустичните класове на Изовер), визуален комфорт, качество на въздуха, противопожарна защита и безопасност;


 
  • - позволява висока гъвкавост при проектирането, както отвън, така и отвътре и е ключов елемент на Стратегията за устойчиво развитие на Изовер.
 


Какво е Пасивна къща?


Концепцията за Пасивна къща е разработена в Германия през 80-те години и е следващата стъпка в развитието на ниско-енергийните къщи. Благодарение на отличните топлинни качества на сградната обвивка (стени, прозорци и врати), използвайки вътрешните източници на топлина (от всички електрически съоръжения, които обикновено се използват в домакинствата) и минимизиране на вентилационните загуби с контролираната топлообменна вентилационна система, пасивната къща не се нуждае от конвенционална система за отопление или охлаждане.


 


Нуждите за отопление са под 15kWh/m² на година, което средно е с 90% по-малко.
Къща, построена в умерен климат, трябва да се придържа към следния сценарий: U-стойностите на всички стени от сградната обвивка трябва да са приблизително 0,1 W/m² K, прозорците и вратите, включително и рамката трябва да имат U-стойност 0,8 W/m² K. С цел да се избегне прегряването на къщата през летния сезон трябва да се планира възможност за засенчване на прозорците и естествена нощна вентилация.
За горещите страни, U-стойностите на всички конструкции на сградната обвивка трябва да бъдат между 0,3 и 0,45 W/m² K, а прозорците и вратите, включително и рамката, трябва да имат U-стойност 1.1 W/m² K. С цел да се избегне претоплянето на къщата през летния сезон трябва да се планира възможност за засенчване на прозорците и естествена нощна вентилация.За студените страни, U-стойностите на всички конструкции на сградната обвивка трябва да са приблизително 0,07 W/m² K, а прозорците и вратите, включително и рамката, трябва да имат U-стойност 0,6 W/m² K. В някои области може да изникне необходимост от засенчване на прозорците, за да се избегне претоплянето на къщата.Стандартът за Пасивна къща означава, че няма повече необходимост от доставка на активна топлинна енергия. Основните източници на топлината са слънцето, обитателите, домакинските уреди и енергия, възстановена от отходния въздух. Как е възможно това? На първо място благодарение на „пасивни” компоненти, например: топлоизолираните прозорци, топлообменната система и ефикасната изолация. Днес стандартът за пасивна къща отговаря на утрешните изисквания за енергийна ефективност.


 


Кои са предимствата на Изовер Мулти-Комфортната къща?


Изовер Мулти-Комфортната къща разполага с безброй предимства:


   • Най-важното за обитателите е комфорта – всички повърхности имат сходна температура, няма циркулиране на въздуха и благодарение на контролираната вентилация качеството на вътрешния микроклимат е отлично.  • Намаляване потреблението на топлоенергия с фактор 10 (средно Европейската къща употребява 160 kWh/m² годишно топлоенергия, а Мулти-Комфортната къща на Изовер само 15kWh/m² годишно)  • Емисиите на CO2 също са редуцирани с фактор 10. 


 

 Как Мулти-Комфортната къща доставя постоянен свеж въздух?


 


Напълно различаващ се от традиционните методи за проветряване през прозореца, въздухът в Мулти-Комфортната къща е винаги свеж, благодарение на Контролираната Вентилационна Система. Въздушният поток, произведен с минимум енергия, постоянно циркулира през всички стаи, почти безшумно и неусетно. Как става това? Главното устройство съдържа топлообменник, вентилатори и филтри. Допълнително могат да се добавят и възможности за предварително затопляне или охлаждане, изсушаване или овлажняване на въздуха. Застоялият се въздух от кухнята, тоалетната и банята се изхвърля. Преди това обаче той отдава топлината си на топлообменника, който затопля влизащия свеж въздух до температури близки на стайната. Вече е възможно да се постигне възстановяване на топлината до 90%.


 


Свежият въздух отвън е „предварително загрят” от земния колектор и се вкарва във вътрешния топлообменник като последна енергийна „добавка”. По този начин температурата на свежия въздух може да се покачи от -10°C до 14°C и повече. Затопленият свеж въздух се подава първо в спалните помещения и хола и след това отново в кухнята и банята.

 


Кои са критериите за успех?


 


 


Отличната топлоизолация на конструкцията, прозорците и вратите е толкова важна колкото и елиминирането на топлинните мостове и въздухонепроницаемостта на сградата. Няма ограничения в архитектурата, но ниво пасивна къща се постига по-лесно при компактни форми. 
От много голямо значение е и качеството на строителството. 
 

 


Видео

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове към тази презентация
 
 
Няма публикувани коментари все още

За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение