Пасивните сгради с интегрирани системи за възобновяеми енергийни източници - най-прекият път към нулево и плюсово-енергийните сгради.

 
 

Драгомир Цанев


Заместник директор на ЕнЕфект


От 2015 г. Драгомир Цанев е заместник-директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект – най-старата неправителствена организация, подкрепяща устойчивото енергийно развитие, и една от най-авторитетните. Координатор на успешно завършилия проект BUILD UP Skills - България и текущите BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB (програма Хоризонт 2020 на ЕК); ръководител на дейностите по проектите NET-COM,  PassREg и EmBuild (Интелигентна енергия – Европа, Хоризонт 2020) и Финансиране на инвестиции в енергийна ефективност (Икономическа комисия на ООН за Европа). Автор на серия от публикации и лектор в редица международни конференции в областта на политиките за устойчиво енергийно развитие.


 

 


 


1.            С какво мисията на ЕкоДизайн Прет-А-Порте  ви провокира да станете партньори на събитието?


 


Два са най-силните моменти в мисията на ЕкоДизайн Прет-А-Порте – новаторският подход към публичното представяне на новите концепции и продукти, свързани с устойчивото управление на ресурсите, и възможността идеите в нашата общност да се споделят и обсъждат в максимално широка платформа. Само чрез споделяне и обмен на знания и информация сред всички, които в една или друга форма участваме във формирането на пазара и общественото мнение, можем да очакваме промяна в средата, в разбирането на значимостта на еко-идеите за всеки един от нас – а това е всъщност е нашият основен стремеж.


 


2.            Какво ще включва представянето на ЕНЕФЕКТ?
  • - Ще се опитаме да поставим по съвременен начин темата за пасивните сгради с интегрирани системи за възобновяеми  енергийни източници. Това е най-прекият път към нулево- и плюсово-енергийните сгради.
  • - Ще използваме демонстрационни макети и 3D визуализации,
  • - Ще привлечем някои от малкото проектанти с действителен опит в тези сгради,
  • - Ще поставим задачи на участниците и ще има награди.
  • - Ще опитаме да покажем не само как трябва да се проектират и строят пасивни сгради, но и какво можем да очакваме от тях по отношение на комфорт и качество на обитаване – а именно това е разбирането, което най-много ни липсва.
 


3.            Изложението ще представи динамична снимка на усилията на бизнеса в опазването на природата от вредните ефекти, които й причинява. Как Вие бихте определили тенденциите в тази посока и „узрял“ ли е българският бизнес за тях?


Бизнесът, в много отношения, е узрял – все по-малко са компаниите, които не разчитат на „зелените“ апели в своя маркетинг, а същевременно нараства броят на производителите, които действително влагат усилия и предлагат продукти и услуги на европейско равнище. Вече имаме първите български сертифицирани пасивни сгради, имаме дизайн и производство на сертифицирани компоненти, интересът е налице. Много още обаче трябва да се направи по отношение на информираността, отношението и капацитета на професионалистите и потребителите – а именно това са най-важните показатели за зрелостта на пазара, за готовността му да приеме зелените решения.


 


4.            Кого очаквате да срещнете в дните на ЕкоДизайн Прет-А-Порте  ?


Буквално, всички – очаквам да видя представители на бизнеса, професионалните асоциации и браншови организации, централната и местната власт, медиите, НПО. Очаквам да видя много посетители, необвързани с тази професионална среда – все пак, целта да привлечем именно тях. По-важен обаче е въпросът какво да очакваме от самите нас, участниците в изложението – а аз лично искам да видя отворено отношение, прозрачност и нагласа за сътрудничество, ентусиазъм и готовност за действия. Това ще предложим и ние от ЕнЕфект.


 


5.            Какво е Вашето определение за ЕкоДизайн?


Проектиране, производство и налагане на пазара на продукт или услуга, който цели да повиши комфорта и качеството на живот при максимално ефективно използване на ресурсите, икономическа ефективност в целия жизнен цикъл, щадене на околната среда в целия процес на производство, потребление и рециклиране, и прилагане на принципите на обществена отговорност и етично поведение.


 


6.            Как бихте поканили Вашите партньори, клиенти и приятели да посетят НДК в дните на ЕкоДизайн Прет-А-Порте ?


Това е мястото, където няма да чуете „Това никога няма да се случи в България“.


 

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове към тази презентация
 
 
Няма публикувани коментари все още

За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение