За Участници

 
 

 

 “Устойчивото развитие” се изразява в  стратегии за икономически растеж и повишаване качеството на живот при същевременно опазване на околната среда и природата.
Все повече компании, правителствени и неправителствени организации, лидери и иноватори във всички браншове, било то в управлението на ресурси, в производството, в строителството, в развитието на технологиите или в социалната сфера,  предлагат решения за здравословен и комфортен живот при икономически растеж, основан на безотпадни и чисти производства, рециклиране, намаляване на вредните емисии, енергоспестяване чрез използването на ВЕИ.. На свой ред това възпитава критични потребители, търсещи продукти и услуги, които и повишават качеството на живот, и щадят природата.
Като инициатива, която се стреми да популяризира устойчивoто развитие в бизнеса, Екодизайн EXPO цели синергетичен ефект от привличането на партньори, изложители,  браншови специалисти, иноватори, творци, или просто посетители и приятели,  споделящи  тези ценности.
 
Екодизайн Прета-а-Порте се състои от два основни модула
- Екодизайн ФОРУМ
/Конферентен модул с ясен B2B фокус. Само с покани към целево подбрани браншови специалисти и инвеститори/
- Екодизайн EXPO
/Изложба на продукти, услуги и иновации в областите/
- Нискоенергийни сгради; еко къщи; стротелни материали от естествени суровини; нанотехнологии, енергоспестващи технологии - Енерго-спестяващо осветление, LED, OLED технологии - Енерго-спестяващо отопление; соларни, фотоволтаични и пречиствателни системи - Електрически и хибридни автомобили, електрически велосипеди, скутери и други екологични средства за придвижване - Интериорен, екстериорен и моден Екодизайн - Нанотехнологии, иновации и IT продукти, подпомагащи устойчивото развитие - Биоземеделие, хидропонни технологии, биопластмаса - Рециклиране, вторична употреба, опаковки - Образование, Еко Проекти

 

Входът за изложението е свободен


За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение