За нас

 
 

Екодизайн Прета-а-Порте - "Бизнес за природата"

е широкоспектърна платформа с фокус - чисти технологии, устойчиво развитие в производството и използването на природни ресурси, енергийна ефективност, интелигентни градове, кръгова икономика, в два основни модула:

 

- Екодизайн ФОРУМ
/Конферентен модул с ясен B2B фокус. Само с покани към целево подбрани браншови специалисти и инвеститори/

 

- Екодизайн EXPO
/Изложба на продукти, услуги и иновации в областите/
- Нискоенергийни сгради; еко къщи; стротелни материали от естествени суровини; нанотехнологии, енергоспестващи технологии - Енерго-спестяващо осветление, LED, OLED технологии - Енерго-спестяващо отопление; соларни, фотоволтаични и пречиствателни системи - Електрически и хибридни автомобили, електрически велосипеди, скутери и други екологични средства за придвижване - Интериорен, екстериорен и моден Екодизайн - Нанотехнологии, иновации и IT продукти, подпомагащи устойчивото развитие - Биоземеделие, хидропонни технологии, биопластмаса - Рециклиране, вторична употреба, опаковки - Образование, Еко Проекти

 

ЕкоДизайнът е продукт (идеен или материален), отговарящ едновременно на екологични, икономически и социални критерии, целящи баланс между опазването на природата и задоволяването на потребителските нужди от комфорт, качество и функционалност.

 

Екодизайнът проектира природосъобразни интериори, екстериори, сгради, технологии, превръща отпадъчни продукти в удобна и красива среда с цел по-здравословен живот при минимално изразходване на енергийни ресурси.

 

 

Нашата мисия е:
да информираме, да вдъхновяваме, да даваме надежда, че усилията за редуциране на вредата от човешката дейност водят до реални резултати и не са за сметка качеството ни на живот, напротив – извеждат на еволюционно по-широко-обхватен етап, характеризиращ се с отговорност към свързаността ни с природата и холистични умения да взаимодействаме с нея и помежду си..
 
 
 


За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение