Фондация „ТАЙМ – Екопроекти“

 
 

За фирмата

Фондация „ТАЙМ – Екопроекти“ подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда, чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.Информация за контакт

Лице за контакт Велислава Цакова
Град София
Адрес София
Телефон veleslava.tsakova@gm
Емайл veleslava.tsakova@gmail.com
Сайт http://time-foundation.org/


За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение