АЛОС

 
 

За фирмата

Център за неформално образование и културна дейност АЛОС е неправителствена организация, която от 2003 г. действа в сферата на образованието и културата. АЛОС разработва образователни алтернативи за подготовка на артисти, формиране на публики и стимулиране на културния контекст. Център АЛОС работи активно в сферата на културния мениджмънт. Подпомага инициативи в областта на визуалните изкуства, музиката, киното, театъра и литературата. Извършва продуцентска и издателска дейност. През последните години организацията е насочила усилията си към осъвременяване на специализираното художествено образование в България. С помощта на Фондация Америка за България, АЛОС реализира инициативите „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ и „Сектор АРТ“, чиито преки ползватели са учениците от училищата по изкуствата и културата към Министерството на културата.Информация за контакт

Лице за контакт Росица Маринова
Град София
Адрес София
Телефон 0876300875
Емайл rmarinova@alos.bg
Сайт http://alos.bg/


За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение