Често задавани въпроси

 
 

Често задавани въпроси

Каква е мисията на Екодизайн Прет-а-Порте?

• Всички еко-ориентирани технологии, продукти, програми и услуги в едно Прет-а-Порте под надслова „Бизнес за природата“. • Популяризиране на екодизайна чрез комуникиране на необходимостта от него. • Установяване на стандартите в Екодизайна според Европейската директива. Защита правата на работещите в областта на екосъобразните продукти и технологии. Как законово се регулират услугите им. • Изграждане на връзки с подобно ориентирани организации на Балканите, в Европа и по света

Какво можем да очакваме от Екодизайн Прет-а-Порте?

- Холистичен подход в маркетинга; - Гъвкавост в презентациооните форми; - Интерактивен подход в опосредстването на B2B и B2C комуникацията в платформата на изложението

Защо ЕкоДизайн Прет-а-Порте е фактор в популяризирането на еко бизнесът ?

Екипът на Екодизайн Прет-а-Порте си поставя реалистични цели. Нямаме претенцията да развенчаваме или да създаваме еко-митове, но имаме амбицията чрез нашата платформа да осигурим условия те да бъдат представяни, критично обсъждани, изследвани като процес – жив и в развитие, зависещ от волята на човека и неговата способност да избира, твори и мечтае, да създава нови природосъобразни светове и реалности. Ние не изповядваме "Еко-религиозни нагласи", поведение, очаквания и цели. Изложението не претендира да играе ролята на „капитан планета“ . То е платформа за зрели академични срещи с наболели проблеми, които се нуждаят от креативни и рационални решения, от воля и постоянство в усилията за справяне.

Към кого е насочено Екодизайн Прет-а-Порте?

- Нашата платформа опосредства връзката между тясноспециализираните отрасли на екодизайна и широкия потребител. - Информира за новостите в ЕкоДизайна, чрез провеждането на конференции, кампании, ревю-спектакли и изложение, фокусирайки се върху еко-ориентираните продукти и услуги на бизнеса. - Демонстрира холистичен подход в маркетинга като събира всички основни промишлени браншове под мотото „Бизнес за природата“, презентирайки техните усилията за редуцирането на вредите от дейността им.

Какво означава Екодизайн Прет-а-Порте?

ЕкоДизайнът е продукт на човешката способност да програмира и твори реалности в съзвучие с природата. „Прет-а-Порте “= „Готово за носене“ е водеща политика в съвременния бизнес, която превръща изобретения и постижения на човешкия интелект в достъпни за широкия потребител стоки и услуги.

За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение