10.12.2016г. - "Ниско енергийни сгради и зелено развитие”

 
 

Екодизайн ФОРУМ 2016г.

10.12. 2016 /събота/ - от 10,00ч. - 15,00ч.

Място на провеждане:София, НДК/ етаж 5, зала 9, 10 декември 2016 г.

 

ТЕМА:

"Ниско енергийни сгради и зелено развитие”

/конференция за строителни специалисти и инвеститори/

 

Ако искате да присъствате кликнете върху този син текст - /конференцията е безплатна - само с покани и регистрация/

 

 Партньори: Център за знания за енергийноeфективни сгради с ВЕИ


 

Лектори: д-р арх. Здравко Генчев, д-р Драгомир Цанев,арх. Александър Генчев, инж. Александър Станков, Онлайн Лектори:АРТ МАККОРМАК, АКАДЕМИЯ ПАСИВНА КЪЩА – ИРЛАНДИЯ, ВОЛФГАНГ ХАСПЕР, ИНСТИТУТ ПАСИВНА КЪЩА – ГЕРМАНИЯ

 

П Р О Г Р А М А

 

 

ЧАСТ 1

ПАСИВНИТЕ СГРАДИ: КЛЮЧЪТ КЪМ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

      ЛЕКТОР

 

10:00 – 10:30

Регистрация

 

10:30 – 10:45

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЕВРОПА

Новият енергиен пакет на ЕК и какво ще донесе той за България

    Драгомир Цанев        

      /заместник-директор

              ЕнЕфект/

 

10:45 – 11:15

КАК ДА РАЗБИРАMЕ СЪЩНОСТТА НА ПАСИВНАТА СГРАДА

Основни принципи на пасивната сграда. “Пасивната” концепция – път към почти нулево-енергийната сграда (ПНЕС)

     Арх. Александър Генчев,    

           /СолЕр архитекти/

 

11:15 – 11:30

КОМФОРТ И ЗДРАВЕ В ПАСИВНИТЕ СГРАДИ. ВЕНТИЛАЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЯ

Защо пасивната сграда е много повече от енергийна ефективност и спестявания?

    Инж. Александър Станков

       /сертифициран проектант

         на пасивни сгради/

 

11:30 – 12:00

ВЪЗДУХОПЛЪТНОСТ И ТЕРМОГРАФИЯ

Откъде „изтича“ енергията в нашите сгради и можем ли да я спрем?

    Инж. Богомил Стефанов,   

          /Хексагон Билд/

 

12:00 – 12:30

СГРАДНИ ОБНОВЯВАНИЯ ПО СТАНДАРТ ПАСИВНА КЪЩА

Какво всъщност постигаме със сградните обновявания днес? Не трябва ли да сме далеч по-амбициозни?

    Видеофилм и разговор

      /с Арт МакКормак,

      Академия Пасивна къща –

       Ирландия/

 

12:30 – 13:00

Кафе пауза и кетъринг

ЧАСТ 2

ПАСИВНИТЕ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

    ЛЕКТОР

 

13:00 – 13:20

НАЙ-СТАРАТА И НАЙ-НОВАТА ПАСИВНА СГРАДА

Къщата на проф. Волфганг Файст и новата сграда на Министерството на финансите в Хесен, Германия

      Разговор с

      Волфганг Хаспер

      Институт Пасивна къща –

      Дармщат, Германия

 

13:20 – 13:40

ПЪРВАТА СЕРТИФИЦИРАНА ПАСИВНА КЪЩА В СОФИЯ

Какво е да си построиш пасивна къща? Разговор от първо лице със собственика на първата сертифицирана пасивна сграда в София

     Инж. Светлин Добревски,

      /Пасивна къща България,  

       сертифициран проектант

      и преподавател в курсовете

       на Институт Пасивна къща/

 

13:40 – 14:00

ПАСИВНИ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ

Реализирани проекти, проблеми и решения

      Арх. Александър Генчев,

            / СолЕр архитекти/

 

14:40 – 14:20

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ПАСИВНА СГРАДА“ Лауреати и финалисти от най-авторитетния международен конкурс в областта

       Арх. Здравко Генчев,

      / изпълнителен директор,

             ЕнЕфект/

 

14:20 – 14:30

Въпроси и отговори

14:30 – 15:00

Обяд и B2B срещи

           

 


За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение