Актуална информация за иновациите в природо-съобразния промишлен дизайн

-  Връзка между академичните природо-опазващи иновации и широкия потребител

- Динамична снимка на усилията в бизнеса да опазва природата от вредните ефекти на своята дейност.

- Фокус върху продукти, технологии и услуги, подпомагащи устойчивото развитие

- Холистичен подход в маркетинга, представящ бизнеса като партньор на природата.

- Сцена за успешно работещи модели и практики, справящи се с енергоспестяването, токсичността, боклука и вредните емисии.